Vattenskador kan vara förödande för både gård och hus, därför är det viktigt att inte bara veta hur man bäst förhindrar dem, utan även vad man kan göra åt saken när det väl händer.

Läckage och vattenfelsbrytare

3136409-vattenskadaMånga fall av vattenskador i svenska hus är kall- och varmvattenrelaterade skador, och det orsakas oftast av slitna och gamla rör. Länsförsäkringar skriver på sin sida att en vattenfelsbrytare kan vara till stor hjälp när det gäller att förhindra dessa olycksfall. En vattenfelsbrytare fungerar på liknande sätt som en jordfelsbrytare, när läckor sker så stoppas helt enkelt vattentillförseln, vare sig det är ett synligt läckage, som från, till exempel, en toalettstol, men även dolda läckage från icke synliga rördragningar. När det händer så larmar vattenfelsbrytaren och stänger av huvudvattentillförseln. Läckaget behöver bara vara så litet som någon droppe per minut för att vattenfelsbrytaren ska kunna upptäcka det.

Golvskydd

Ett litet vattenläckage kan förstöra mycket och har du inte en vattenfelsbrytare är det en god investering att sätta ett golvskydd under vitvarorna. Golvskyddet är en bricka som man ställer kylen, frysen eller diskmaskinen på till exempel och får ett eventuellt läckage att vandra fram och ska alltså synas på framsidan av vitvaran. Problemet upptäcks direkt och inget vatten kan rinna bakom skåp och vitvaror.

Flödesdimensionering

Flödesdimensionering innebär att stamledningar, öppna diken, och liknande är dimensionerade så att de klarar av en visst maximalflöde utan att problem uppstår. Ett sådant maxflöde brukar man kalla för dimensionerat flöde. Detta namnges även efter ett tidsperspektiv, så ett 50-årsflöde är en viss mängd vatten som statistiskt sett kommer en gång var 50:e år. En otillräcklig flödesdimensionering till bostadshus är ofta anledningen till översvämningar i källarvåningar. Därför är en utökad flödesdimensionering ett bra sätt att förhindra översvämningar.

Översvämningar och pumpar

Om man drabbats av en översvämning måste man naturligtvis ha ett sätt att få bort vattnet, då är det bra att ha en dränkbar pump. Dynaset tillverkar bland annat sådana, som kan hanteras med handkraft och därför lätt flyttas dit den behövs som mest. De är gjorda av slitstarka material och kan användas i vatten som även innehåller fasta partiklar, till exempel, sten och grus. Deras största pump kan klara av att pumpa upp till 20,000 liter per minut. Mer om dessa kan man läsa om på Amas.se under kategorin Dynaset.

Underhåll

En del vattenskador kommer till efter bristande underhåll av fastigheten. Det kan vara ett läckande tak eller kanske en dränering som måste göras om. När problemet ligger där, brukar det kunna vara ett läckage som ligger till grund för upptäckten. Det är en god ide att förekomma skadan och regelbundet kontrollera och hålla efter. Renovera och byta ut delar som är bristfälliga är en betydligt mindre kostnad än när skadan redan är skedd och saker av värde förstörts.