Tak

Till de stora jobben hör för det mesta de utvändiga jobben. Kloka husägare tänker på taket först. Om du köpt ett hus med dåligt tak bör du överväga att helt byta ut det. Det är då viktigt att kunna bedöma hur skadade reglar och läkt är under det tak som ligger på ditt hus, om taket släppt igenom vatten. Det går inte att fästa ett nytt tak på murkna och förstörda underlag och om man inte är uppmärksam här kan det senare betyda stora kostnader. Det finns olika material att välja på tak och det som skiljer dem åt idag är mycket tycke och smak men vissa material är också mer hållbara än andra. Några olika material är plåt, tegel och shingeltak. Vårt råd till dig är att ta in fackman att göra detta, det krävs mycket kunskap att lägga om ett tak. Ta in offerter från olika företag och jämför, det kan vara stora skillnader i pris.

Grunden

En annan viktig del att noga undersöka är hur grunden ser ut. Dräneringen runt huset måste kunna leda bort vattnet ordentligt för att man inte skall få problem med mögel och fukt i källaren. Källaren som sådan kan förutom orsakande av fuktskador i källaren också skadas genom sättningar i marken och orsaka indirekta skador såsom rostskador på äldre rör och armering.

Dränering av husgrunder är ett omfattande arbete som medför stora kostnader. Detta innebär såklart också att kostnaderna för dräneringsarbetet kommer att vara högre ju mer arbetskraft du måste hyra in. Priset kan också skilja markant mellan olika fackmän så var noga att ta in offerter från olika företag och jämför. Ju större del av arbetet du planerar att överlåta till fackmän, desto viktigare blir det för dig att begära in och jämföra offerter från olika byggbolag.  Ett fullständigt dräneringsarbete innebär grävning och markarbete, uppsättning av dräneringsmaterial, ev. isolering, återfyllnad och återställning.

Tilläggsisolera

Ofta vill man också tilläggsisolera ett gammalt hus för att få ned uppvärmningskostnaderna. Du sparar en hel del på uppvärmningen och du får ett nästan ”nytt hus” om du tilläggsisolerar och sätter upp ny fasadpanel. En tilläggsisolering kan minska dina utgifter för uppvärmning radikalt, framför allt om villan är dåligt isolerad. Detta är dock mycket arbetsintensivt vilket gör att man noga skall tänka över om man har den tiden.  Annars skulle vi råda att ta hjälp av fackman för att få det riktigt gjort.

Byta fasad

Fasaden är, tillsammans med taket, det viktiga yttre klimatskyddet på ditt hus. Kanske tänker man inte så mycket på den till vardags, men står du inför möjligheten att kunna välja fasadmaterial kan det vara klokt att fundera lite extra. Ett trähus bör till exempel målas om regelbundet, till skillnad mot ett betonghus som är i princip underhållsfritt.

 

För att du lättare ska kunna välja fasadtyp får du här en snabbguide på några olika typer av fasadmaterial.

Träfasad är ett relativt billigt, hållbart och lättarbetat material. Det är också ett levande material som förändras över tid. Man kan själv välja om man vill ha fasaden stående eller liggande, som lockpanel eller som fjällpanel.  Trä är mycket hållbart och kan hålla väldigt länge om man ser över huset regelbundet men då krävs det ett visst underhåll. Underhållet består främst av målning och eventuellt rengöring för att få bort alger och svartmögel. Man kan säga att en träfasad behöver målas om ca vart sjunde år. Upptäcker man då sprickor eller röta i vissa plankor är det viktigt att byta ut dessa.

En putsfasad har en livslängd på cirka 50 år. Efter den tiden behöver huset troligen putsas om och det är ett jobb för en fackman. Att måla om ett putsat hus däremot kan den händige mycket väl klara själv. Viktigt är dock att man använder rätt typ av färg. Även mindre lagningsarbeten som småsprickor samt att lappa enstaka ställen där putsen lossat, kan husägaren klara själv.

Tegelfasad är en extremt lättskött fasad. Det behöver inte målas om och tegelblocken går i princip aldrig sönder. Det enda som kan behöva göras är att man med åren behöver fylla i murbruket mellan tegelblocken. Alger och mögel fäster inte så lätt på tegelfasad på samma sätt som en träfasad, vill du fräscha upp ytan räcker ofta en skrubbning med borste och såpvatten.

Plåtfasad är en ganska ovanlig fasadtyp men det förekommer på vissa villor. Plåt är ett tåligt material där alger och mögel har svårt att få fäste, nackdelen är dock att det rostar med tiden. Då är det bara skrapning och ommålning som gäller.

Kan man byta fasadtyp?

Svaret på det är absolut.  Ett i mångas ögon ganska ocharmigt och slitet eternithus kan med fördel kläs om till en beige funkisvilla med liggande träpanel.  En del passar också på att byta fasad i samband med tilläggsisoleringen.