Att renovera sitt hem är det många som gör, men att riva sitt hem kanske inte lika många gör. I bland kan det vara mer ekonomiskt att riva och bygga nytt på den tomt man äger.

Rivningslov

HusrivningDet finns många anledningar att man är tvungen att riva ett hus, kanske den främsta är att det är i så dåligt skick att det kostar för mycket att renovera det till det skick man vill ha. Hur gör man då? Först och främst så kontaktar du din kommun och kollar upp vad som gäller för rivning av fastighet. Du kan behöva ett rivningslov från din kommun för att ta bort en fastighet. All info om detta får du när du tar kontakt med kommunen, du kanske söker bygglov för en ny byggnad i samma veva.

Hur gör jag för att riva ett hus?

Man kan anlitar en rivningsfirma för att riva hela huset och fraktar bort det, det mest bekväma. Man kan även riva vissa delar själv och låta en rivningsfirma göra resten eller så river man hela huset själv. Det sistnämnda är nog det billigaste alternativet men tidskrävande och man måste hyra en del maskiner som gör det möjligt att riva ett helt hus. Amas är ett företag i Enköping som specialiserat sig på demoleringsutrustning, bland annat har de en grip till grävmaskiner som kan användas på en rotortilt och bra att använda till lättare rivningsjobb och hantering av material och sortera för att lägga i containers. Containers går att hyra av återvinningsföretag och är ett måste om du ska sortera mycket material från ditt rivna hus. Kolla också upp på din soptipp vad som gäller om du fraktar material dit. Det gäller att sortera ordentligt.

Vilken ordning ska man börja?

Stäng av all el och vatten till fastigheten, sedan börjar n med att plocka bort all metall som element och sorterar det. Tänk på att det kan finnas järnrör i väggar för vattendragning och avloppsrör. Var noga med att kolla så att det verkligen är järn och metall. Sedan tar man all elektricitet, all metall och el kan slängas på din återvinningscentral utan extra kostnad. Väggar tas ner och all gips sorteras för sig och isoleringsmaterial för sig. När du kommit så långt att det bara är stommen och taket kvar så tar du in det tunga artilleriet, det vill säga grävmaskinen. Har du inte tillgång till en sådan så kan man hyra eller ta in någon som har en grävmaskin och kan riva resterande.

Återvinning

Självfallet så vill man ju återvinna så mycket man bara kan från det att man river ett hus, men det kanske inte går med allt. Det tar också tid att ta reda på de saker man vill återvinna som till exempel fönster och dörrar om man vill försöka sälja det på Blocket eller liknande säljställen. Det enklaste kan ibland vara att bränna ner sin byggnad men i regel så får man inte elda hur som helst utan att kommunen beviljar lov till bränning av byggnader och avfall. Ett exempel kan vara övning för räddningstjänsten. För att ansöka om ett sådant tillstånd så kontakta räddningsverket och kommunen. Även om du får detta tillstånd så försvinner ju inte allt utan det återstår en mängd avfall ändå som måste omhändertas. Detta ska sändas till avfallsstation som byggavfall.