När du ska bygga någonting behöver du ett bygglov från din kommun. Det går inte att bara bygga något huxflux, även om du ser det som en enkel sak. Det krävs en del arbete för att få tillåtelse att bygga på din egen tomt.

Kostnad

Ett bygglov kan kosta allt från 1500-50 000 kronor beroende på hur mycket du ska göra samt hur mycket tid handläggarna behöver lägga på att granska din ansökan. De högre prisklasserna är reserverade för dem som ska bygga helt nya hus medan de lägre är för dem som vill byta färg på villan eller glasa in altanen. Priserna skiljer sig också från kommun till kommun.

Innehåll

Ett bygglov ska i de flesta fall innehålla en hel bunt med papper. Det finns dock vissa saker som dyker oavsett vilket bygglov du söker för:

  • Bilder – hur ser det ut idag?
  • Ritning – hur kommer det att se ut?
  • Situationsplan – hur ligger ditt hus och åtgärden i förhållande till omkringliggande mark
  • Kontrollplan – vem tar ansvar för att bygget sköts korrekt?
  • Arbetsgång – hur ska du genomföra bygget?

Sedan tillkommer det flera bitar beroende på vad du ska göra.

Bygglovsbefriat

Vill du bygga ett utegym i trädgården är det fritt fram att köpa hantlar och skivstång, där finns inga krav på att du måste söka bygglov. Vill du dock göra om ditt garage eller förråd till ett gym eller bygga en liten stuga på tomten för att gymma, behöver du bygglov. Även om attefallshus och friggebodar är bygglovsbefriade behöver du ändå göra en bygganmälan till kommunen. Det är billigare men ska i princip innehålla alla delar som ett bygglov.