Solel blir allt mer vanligt och kostnadseffektivt. Fler och fler börjar överväga detta som ett alternativ. Men det dyker också upp en mängd frågor när man börjar sätta sig in i ämnet. Kunskap är något man behöver för att kunna göra ett informerat och bra val. Här tittar vi lite närmare på just solel och att skaffa det till sitt hus.Medan man inte nödvändigtvis behöver veta exakt hur solel fungerar för att kunna använda sig av den är det verkligen inte en dum idé att skaffa sig lite mer information om just detta. Det finns bland annat väldigt bra information att hämta i detta ämne hos Informationscentrum för hållbart byggande.Solel skaffar vi vanligtvis genom att sätta upp paneler med solceller på taket. Bästa möjliga förutsättningar får man dock om man sätter upp dem på ett tak som vetter åt syd och har en vinkel på omkring 35 grader. Vinkeln är dock inte hela världen då man endast ser några procents skillnad så länge de ligger mellan 15-60 grader. På ett platt tak kommer dock panelerna behöva vinklas med ett montagesystem till 15-20 grader för att få bra effekt. Anledning till varför man inte ställer upp dem till 35 grader är för att lämna mer plats till fler paneler utan att de skuggar varandra.Väderstrecket spelar dock en större roll. Sydlig riktning är som sagt att föredra. Har man dock tak som vetter väst och öst kan det fortfarande fungera. Man brukar räkna på att man då får runt 80 procent av effekten en sydlig anläggning hade fått. Ett tak som vetter norrut bör aldrig väljas då effekten helt enkelt är för låg för att vara vara värt utgiften.Men även om man har det perfekta taket gäller det att titta på omgivningen också. Ligger taket exempelvis i skugga en stor del av dagen på grund av träd eller andra byggnader kommer effekten minska. Man brukar säga att så länge panelerna står skuggfria, eller näst intill skuggfria, mellan klockan 9-15 under sommarhalvåret får man en god elproduktion.