Att bo i eget hus är härligt på många sätt: friheten att göra vad du vill utan att grannarna störs och möjligheten att själv styra dina kostnader för värme, el med mera.

haus-house

Men det innebär naturligtvis också att du har ansvar för att huset hålls i skick. Om du väljer att hålla dit hem i toppklass eller tycker det räcker att hålla en rimlig grundnivå är upp till dig, men oavsett det finns det viktiga funktioner i huset som måste hållas efter för att inte huset ska förfalla eller helt enkelt bli obeboeligt.

En bra start är att anlita en besiktningsman för att få veta vad som måste göras, en sådan finner du på t ex Besiktning.nu. Det är också klokt att göra en budget för att beräkna vad det kan kosta och hur lång tid det bör ta – och om du ens bör rusta upp ditt hem: ibland är det inte ekonomiskt försvarbart att renovera ett gammalt hus, utan billigare att bygga ett nytt.

Vad är viktigast att ta itu med?

  • Börja med det som är avgörande för husets bärighet, dvs kontrollera och rusta upp takstolar, bjälklag och andra bärande konstruktioner, samt hur grunden ser ut.
  • Tak och fasad. Åtgärda läckor, sprickor och andra skador, det är viktigt att huset är vädertätt. Vi i villa har många bra tips om hur du ska gå till väga.
  • Dräneringen bör ligga högt i prioritering: det är ingen mening att renovera om allt sedan skadas av fukt.
  • Vattenledningar och avlopp. Det här är något som en del försöker snåla på, men att ha väl fungerande vatten och avlopp är i många fall avgörande för att vi trivs i våra hem. Att byta ut vattenstammar är ofta ett smutsigt och dammigt arbete som tar lång tid och kostar pengar, men det går att göra det här mycket enklare och billigare genom att renovera ledningarna genom relining. Swoosh har gjort det här i många år med bra resultat. Kontakta dem för en undersökning av dina ledningar och avlopp, med hjälp av den får du sedan en offert på de eventuella skador som behöver åtgärdas.

När detta är gjort är det dags att fundera på isolering och om elinstallationer behöver bytas ut.

Tänk på

En bra grundregel när man renoverar gamla hus är att det i regel blir dubbelt så dyrt och tar dubbelt så lång tid som man från början beräknade.