Regler för byggeNär man ska bygga nytt eller renovera är det inte bara viktigt att ha koll på att allting blir korrekt utfört, det är även viktigt att ha koll på vilka lagar och regler som gäller angående vad man får och inte får göra.

Här kommer några tips på vad som gäller vid renovering och nybyggnationer.

Det första man bör undersöka när man är står i färd med att renovera, bygga till eller bygga nytt är om det behövs bygglov för det man ska göra. Generellt kan man säga att om det handlar om någon form av tillbyggnad som ökar bostadsytan, som till exempel att göra om garaget till ett rum eller att gräva ut källaren ytterligare så krävs bygglov. Väl värt att tänka på är att det även krävs bygglov ifall man planerar att måla om fasaden i en helt ny färg, planerar att göra ett helt nytt fönster i fasaden eller har planer på att lägga om taket i ett helt nytt material som skiljer sig mot det tidigare.

En ny indelning av rummen i huset kräver normalt sett inget bygglov, däremot krävs en så kallad bygganmälan ifall man ska ändra på bärande väggar. Bygganmälan krävs även för väsentliga förändringar av eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp.

Ska man bygga ett plank kan det också vara bra att kolla upp vad som gäller eftersom ett plank inte får vara hur högt som helst. Det finns även regler som begränsar hur stort ett tak över en uteplats får vara. Vid bygge av en så kallad friggebod krävs inget bygglov. Med en friggebod avses en fristående byggnad med en area på max 15 kvadratmeter och en maxhöjd på 3,0 m. En friggebod får heller inte ligga närmare än 4,5 m från från gata, allmän plats eller en granntomt utan grannens medgivande. Ansökan om bygglov eller inlämning av bygganmälan sker alltid till byggnadsnämnden i den kommun man bor.

En del av informationen i denna text är hämtad från denna artikel på svd.se.