Det finns ett par saker som man bör ha koll på innan man påbörjar processen att lägga nytt golv. Det som följer här är vad man bör veta så att man kan undvika problem och onödiga utgifter.

2619750-hardwood-floor
När man lägger laminat- eller trägolv är det till att börja med viktigt att man följer de monteringsanvisningar som leverantören skickar med. Detta lägger bokstavligt talat grunden för hur bra golvet kommer att ligga.

Har man en betongplatta under golvet är det viktigt att man först ser till att den är ren och jämn, eventuella ojämnheter bör först spacklas innan man lägger dit fuktskyddsmattan som ju har som uppgift att skydda golvet från fukt som kommer från betongplattan. Dessa mattor är omkring 2 mm och rullas ut på underlaget också enligt leverantörens anvisningar. När den ligger på plats kan man sedan lägga stegljudsisoleringen, denna tar upp mindre ojämnheter och reducerar även ljudet när man går på golvet.

Man kan även lägga laminat- och trägolv direkt ovanpå gips, platsmatta golvspån eller befintligt trägolv, men bara så länge man inte har några fuktproblem. När man lägger golv på detta sätt måste man se till att ta i beräkning hur mycket högre golvet kommer att bli, det kan hända att undersidan på dörrar kommer att hamna för tätt inpå. Då kan det vara så att man måste hyvla ned dörrarna och kapa dörrfodret.

Det går även oftast bra att lägga värmegolv under laminat och trä, så länge inte temperaturen blir för hög, det är därför bäst att alltid kontrollera det typ av värmegolv man väljer så att det lämpar sig att ligga under laminat eller trä.

Priset för ett nytt golv kan variera ganska stort per kvadratmeter, för en bra kostnadsguide kan man kolla på denna sida.