Om man hittar svarta fläckar på väggar och tak i källaren kan det hända att man har råkat ut för fukt och/eller mögel. Orsaker till detta kan vara för dålig luftcirkulation eller problem med värmen vilket kan orsaka fukt som senare leder till mögel. Men det är nästan alltid svårt att åtgärda dessa skador då de är lätt att de sprider sig, och även om man åtgärdar det finns det risk att det kan komma tillbaka senare.

mögel skada

Det man däremot kan göra är att förbereda sig innan skadorna inträffar. Några av de saker man kan göra för att förebygga fukt och mögel skador är att isolera väggarna med en folie som tillåter fukt att vandra utåt vilket gör att fukten inte stängs in och bildar mögel. Man kan också reglera värme och luftfuktighet i olika rum inom huset.

Något man kan göra för att både förebygga och behandla fukt är att använda sig av DryProtect vilket kan torka ut en fuktig källare, förbättra luften samt är ett kostnadseffektivt alternativ till den traditionella dräneringen.

Om du vill kontrollera ditt hus för att kolla om du håller på att få fukt eller mögel kan du kontakta en fuktutredare som kommer hem till dig och testar ditt hus och kan på så sätt avgöra om och vars ditt hus har risk för skador.

Om du däremot själv har upptäckt fukt och mögel skador i ditt hem så är det viktigt att inte försöka ta saken i egna händer då man lätt kan orsaka bestående skador. Kontakta istället någon sakkunnig expert inom området som kan ge rådgivning och lösningar på diverse problem.