Det händer oftare än vad man tror. Man köper en lägenhet och så stöter man på det man fruktar mest av allt vid ett bostadsköp: nämligen dolda fel. Det kan handla om allt möjligt, från läckande rör, byggfel i badrummet till mögel- eller svampangrepp. Var noga med att undersöka efter eventuella dold fel vid köp av bostad. Det gäller både vid köp av lägenhet och hus.

shutterstock_159028475

Det finns vissa saker man alltid måste ha i åtanke när man köper en bostad i Stockholm och det är upplysningsplikten och undersökningsplikten. Det är dessa två som på många sätt bestämmer vilka konsekvenser det blir om du hittar ett dolt fel. Upplysningsplikten anger att säljaren måste berätta om alla eventuella fel som säljaren känner till och som kan vara svåra att upptäcka. Detta ger oftast en negativ påverkan på köparens vilja att genomföra bostadsköpet, men det skyddar även säljaren. Upplysningen av felet gör att det inte längre är ett dolt fel utan ett känt fel. Om säljaren inte berättat, hade personen varit ersättningsskyldig om det upptäcks efteråt. Det är viktigt att allt går rätt till vid en försäljning och det ligger i allas intressen att inget går galet. Ta kontakt med mäklaren eller jurist om du misstänker att det inte går eller gått rätt till.

Undersökningsplikten anger att du som köpare har en plikt att undersöka bostaden noggrant. Lagen lägger ett stort ansvar på dig. För att kunna få ut ersättning från säljaren måste du visa att det dolda felet inte skulle gå att upptäcka vid en undersökning av bostaden. Det innebär att du måste genomföra många undersökningar av bostaden själv samt helst även ta hjälp av en besiktningsman. Som du märker är gränsen mellan ett dolt fel och ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning hårfin och kan innebära skillnaden mellan ersättning och dyr kostnad. Om du upptäcker ett dolt fel ska du först och främst ta hjälp av en duktig bostadsjurist. Det finns många bra företag som tillhandahåller denna tjänst i Stockholm och närliggande orter, som exempelvis bostadsjuristerna.se. Tillsammans kan ni komma fram till hur din situation ser ut och du kan även få råd med hur du bör gå vidare med fallet.