Archive for category Huset

Söka bygglov

När du ska bygga någonting behöver du ett bygglov från din kommun. Det går inte att bara bygga något huxflux, även om du ser det som en enkel sak. Det krävs en del arbete för att få tillåtelse att bygga på din egen tomt.

Kostnad

Ett bygglov kan kosta allt från 1500-50 000 kronor beroende på hur mycket du ska göra samt hur mycket tid handläggarna behöver lägga på att granska din ansökan. De högre prisklasserna är reserverade för dem som ska bygga helt nya hus medan de lägre är för dem som vill byta färg på villan eller glasa in altanen. Priserna skiljer sig också från kommun till kommun.

Innehåll

Ett bygglov ska i de flesta fall innehålla en hel bunt med papper. Det finns dock vissa saker som dyker oavsett vilket bygglov du söker för:

  • Bilder – hur ser det ut idag?
  • Ritning – hur kommer det att se ut?
  • Situationsplan – hur ligger ditt hus och åtgärden i förhållande till omkringliggande mark
  • Kontrollplan – vem tar ansvar för att bygget sköts korrekt?
  • Arbetsgång – hur ska du genomföra bygget?

Sedan tillkommer det flera bitar beroende på vad du ska göra.

Bygglovsbefriat

Vill du bygga ett utegym i trädgården är det fritt fram att köpa hantlar och skivstång, där finns inga krav på att du måste söka bygglov. Vill du dock göra om ditt garage eller förråd till ett gym eller bygga en liten stuga på tomten för att gymma, behöver du bygglov. Även om attefallshus och friggebodar är bygglovsbefriade behöver du ändå göra en bygganmälan till kommunen. Det är billigare men ska i princip innehålla alla delar som ett bygglov.

Hus med krypgrund

En krypgrund är en grundläggning för hus där man har en luftficka, ventilerad eller oventilerad, mellan huset och marken. Syftet med denna är att isolera huset från markens kyla. Detta är en viktig del av huset att underhålla om man vill slippa fuktrelaterade problem.

Det finns mer än ett sätt att bygga en krypgrund till ett hus och i dagsläget kan man helt klart se metoder som är bättre än andra. För att en krypgrund ska vara säker måste man se till att isoleringen för både mark och grundmur är tillräcklig.

Enligt rekommendationer bör man alltid se över krypgrunden efter sommaren. Det är nämligen under sommarhalvåret som de flesta fukt- och mögelskador uppkommer. Alla dessa fall har gett krypgrunder ett oförtjänt dåligt rykte i överlag. Som sagt ovan är det inte grunden i sig som är problemet utan otillräcklig isolering och fuktskydd.

Krypgrunder har faktiskt flera fördelar. En är att man har bra åtkomst till flera av husets konstruktioner utan att behöva göra större ingrepp. Underhåll av vatten, värme, el och avlopp kan alla enklare utföras i större utsträckning i ett hus med krypgrund än ett utan.

Marken under själva huset är betydligt värmetrögare än marken runtikring huset. Detta betyder både att den tar längre tid att värmas upp under vår och sommar, och att det håller kvar värmen bättre under vintern. Luft som ventileras in under vår och sommar är därmed varmare än marken och kondenseras. Detta tillsammans med att marken ofta i sig är blöt betyder att krypgrunden behöver god ventilation för att förhindra problem.

Genom att täcka marken med fukttätt material kan man ganska snabbt och enkelt undvika problemet med stigande markfukt. Det finns bland annat så kallat krypgrundsfolie som fästs en bit upp på grundmuren och tejpas med ångätt och ålderstbeständig tejp. Majoriteten av fukten från marken kommer således stanna inunder denna folie och både förhindra markfukten att påverka balkarna och att den att inventilerade luften kondenseras till samma utsträckning.

Att underhålla sitt hus

Som husägare så är det för det mesta något att göra. Det kanske inte alltid rör sig om någon stor renovering utan mer ett underhåll så att huset klara sig en vinter till eller sommar för den delen. Att underhålla sitt hus innebär att man ser över om det är något som behöver åtgärdas och så åtgärdar man detta antingen själv eller lejer in hantverkare som fixar.

Gör man regelbundna kontroller så ser man snabbt om något behöver åtgärdas. Det kan vara allt från att rensa stuprören om våren så att de klarar av våren, sommarens och höstens nederbörd. Eller om fasad behöver bättras på eller kanske för den delen bytas ut helt. Det är viktigt att man åtgärdar i tid, det kan bli betydligt dyrare om man väntar och något mer blir fel. Om man sköter om sitt hus så vet man för det mesta vad som är på gång och vad som behöver åtgärdas.

Det är rekommenderat att man kontrollerar de olika delarna på huset med jämna mellanrum. Ju äldre någon del är desto oftare bör man kontrollera dem. Ett nylagd tak till exempel behöver i regel bara en snabb visuell inspektion en gång om året. Men när det börjar bli 10 år eller mer bör man även ta sig upp på taket och titta närmare på alla delarna. Med ett extra noga öga på skarvarna. Trasiga takpannor och hål i plåten borde åtgärdas på en gång. Titta också runt skorstenen och vattbrädor, det här är svaga punkter på ett hus. Det är också viktigt att se över hängrännor och stuprör, om de fylls med kvistar och löv kommer vattnet att ligga kvar och få rännorna att rosta sönder.

Det kan vara bra att göra upp en plan på vad som ska fixas med kommande år, för det mesta så är sommarperioden då man helst håller till utomhus och fixar det som behöver åtgärdas ute. Under vintern så renoverar man gärna inne och fixar och donar i värmen. Det gäller att prioritera vad som är viktigt för ens hus, tak, fasad och grund är något som måste vara tipp topp. Att det är en ful tapet i sovrummet har mindre betydelse för huset utan är mer kosmetika och en känsla av trivsel. Det är lättare att spara och planera sina renoveringar om det finns en plan på 2-5 år. Ni vet vilket nästa steg är och kan förbereda er på det. Om taket behöver bytas vet ni att en stor utgift är på väg inom några år och kan börja lägga upp ett temporärt sparande.

Handlar det om en del av huset man aldrig fixat själv tidigare är det bäst att försöka samla så mycket information som möjligt. Till att börja med låter detta en veta om det är något man enkelt kan fixa själv eller om en hantverkare behöver kallas in. Det kommer även vara bra för att veta hur lång tid något kan ta. Men lägg på lite extra tid för säkerhetens skull. Det är i regel bäst att undvika att skynda på renoveringar bara för att man vill få dem undanstökade.

Se över ditt avlopp

Som husägare så är det en hel del som du behöver ha koll på. Det kan vara avlopp som behöver ses över eller att takpannor behöver bytas ut. Oavsett om man vill eller inte så behöver huset översyn lite då och då så att inte några otrevliga överraskningar ska dyka upp.

Det som tidigare var rätt så krångligt att kolla upp och fixa till är det avlopp som finns från huset. Idag så bokar man enkelt en spolbil som kommer och kan fixa till ett stopp eller liknande problem som kan uppstå i ett avlopp. Det gäller att man underhåller sitt avlopp och ser till att matfett och annat stannar upp i rören och bildar stop som gör att avrinningen blir allt sämre med åren.

Vill det sig illa så kan avloppet gå sönder och man blir tvungen att byta ut det hela vilket blir en betydligt större summa än att anlita ett företag för stamspolning. Idag så kan man med hjälp av så kallad relining lägga nytt belag i rören, först så inspekteras rören för att se i vilket tillstånd dessa är i. Rören rengörs genom spolning och ny beläggning läggs på insidan av befintligt avlopp.

Avloppet är ett av de viktigare sakerna i ett hus, visst det finns andra viktiga saker också, men ett väl fungerande avlopp är viktigt för allt man använder toaletter, dusch, tvätt- och diskmaskiner. Det dagliga livet blir sig inte likt utan ett väl fungerande avlopp.