Som husägare så är det för det mesta något att göra. Det kanske inte alltid rör sig om någon stor renovering utan mer ett underhåll så att huset klara sig en vinter till eller sommar för den delen. Att underhålla sitt hus innebär att man ser över om det är något som behöver åtgärdas och så åtgärdar man detta antingen själv eller lejer in hantverkare som fixar.

Gör man regelbundna kontroller så ser man snabbt om något behöver åtgärdas. Det kan vara allt från att rensa stuprören om våren så att de klarar av våren, sommarens och höstens nederbörd. Eller om fasad behöver bättras på eller kanske för den delen bytas ut helt. Det är viktigt att man åtgärdar i tid, det kan bli betydligt dyrare om man väntar och något mer blir fel. Om man sköter om sitt hus så vet man för det mesta vad som är på gång och vad som behöver åtgärdas.

Det är rekommenderat att man kontrollerar de olika delarna på huset med jämna mellanrum. Ju äldre någon del är desto oftare bör man kontrollera dem. Ett nylagd tak till exempel behöver i regel bara en snabb visuell inspektion en gång om året. Men när det börjar bli 10 år eller mer bör man även ta sig upp på taket och titta närmare på alla delarna. Med ett extra noga öga på skarvarna. Trasiga takpannor och hål i plåten borde åtgärdas på en gång. Titta också runt skorstenen och vattbrädor, det här är svaga punkter på ett hus. Det är också viktigt att se över hängrännor och stuprör, om de fylls med kvistar och löv kommer vattnet att ligga kvar och få rännorna att rosta sönder.

Det kan vara bra att göra upp en plan på vad som ska fixas med kommande år, för det mesta så är sommarperioden då man helst håller till utomhus och fixar det som behöver åtgärdas ute. Under vintern så renoverar man gärna inne och fixar och donar i värmen. Det gäller att prioritera vad som är viktigt för ens hus, tak, fasad och grund är något som måste vara tipp topp. Att det är en ful tapet i sovrummet har mindre betydelse för huset utan är mer kosmetika och en känsla av trivsel. Det är lättare att spara och planera sina renoveringar om det finns en plan på 2-5 år. Ni vet vilket nästa steg är och kan förbereda er på det. Om taket behöver bytas vet ni att en stor utgift är på väg inom några år och kan börja lägga upp ett temporärt sparande.

Handlar det om en del av huset man aldrig fixat själv tidigare är det bäst att försöka samla så mycket information som möjligt. Till att börja med låter detta en veta om det är något man enkelt kan fixa själv eller om en hantverkare behöver kallas in. Det kommer även vara bra för att veta hur lång tid något kan ta. Men lägg på lite extra tid för säkerhetens skull. Det är i regel bäst att undvika att skynda på renoveringar bara för att man vill få dem undanstökade.